Sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine KDV istisnası

21 Aralık 2021 tarihli resmi gazetede yer alan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)’e göre sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği alanlarına KDV istisnası getirildi. Tebliğde yer alan bilgiler kapsamında KDV istisnasının 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanacağını belirtelim. 

Tebliğin ilgili kısmında şunlar yazıyor: 

3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır.

Sosyal içerik üreticileri tanımı kimleri kapsıyor? 

Tebliğde belirlenen içerik üreticileri, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşanlar olarak tanımlanıyor. KDV istisnası ise sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettiklerini kapsıyor. 

Mobil Cihazlar için uygulama geliştiriciliği tanımının açılımı nasıl? 

Mobil uygulama geliştiricileri ise akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenler olarak tanımlanıyor. KDV istisnası, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettiklerini kapsıyor. Bu bağlamda Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacağı bildiriliyor.

Söz konusu tebliğin tamamı ise şu şekilde: 

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmaz.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin istisna olmadığı ve genel hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranır.

Öte yandan Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki kazançların toplamının aynı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların mezkur Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir