Resmi Gazete’de bugün (18 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6717)

YÖNETMELİKLER

– Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Toplumsal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Bireylerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Konseyleri ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İdare Şurasının Çalışma Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

– Vergi Adap Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 546)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir