Rekabet Kurulu’ndan tüketicilere 39,3 milyar liralık fayda

Rekabet Kurumu, Tesir Tahlili Raporu yayımlandı. Rapora nazaran, OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamayla tüketicilere sağlanan yarar 2021 yılında 95,3 milyar TL, 2022 yılında 39,3 milyar TL olarak kestirim edildi.

Raporda şöyle denildi:

“2021-2022 devrini kapsayan tesir tahlili çalışmasında toplamda 48 karar incelenmiştir. 

Bu devirde 37’si kartel ve gibisi nitelikte mutabakatlar ile yine satış fiyatının tespitine, 6’sı hâkim durumun berbata kullanılması aksiyonlarına ait olmak üzere, tesir tahlili kapsamında değerlendirilebilecek toplam 43 kararda soruşturma konusu hareketlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedilmiştir.

Aynı periyotta toplamda 5 kararda Heyet, 5 birleşme/devralma sürecine, muhtemel rekabet aykırısı tesirlerin bertaraf edilmesinin teminine yönelik bir ekip şartlar çerçevesinde müsaade vermiştir.

Raporda “muhafazakâr senaryo” ve “OECD varsayımları” olmak üzere iki farklı senaryoda hesaplamalar yapılmıştır.

Muhafazakâr yaklaşımda 2021 yılında Rekabet Kurumu müdahaleleri sonucunda tüketicilere sağlanan yarar 37,6 milyar TL olarak iddia edilirken bu bedel 2022 yılı için 15,5 milyar TL’dir.  OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamada ise tüketicilere sağlanan yarar; 2021 yılında 95,3 milyar TL,  2022 yılında 39,3 milyar TL olarak varsayım edilmiştir. 

Dolayısıyla iki seneyi kapsayan bu devir için tüketici yararına sağlanan toplam katkının 134,6 milyar TL; ortalama yıllık katkının ise 67,3 milyar TL seviyesinde olduğu hesaplanmaktadır.

2021-2022 periyodu için hesaplanan varsayımı toplam yarar 13,1 milyar ; ortalama yıllık yarar 6,55 milyar dolar düzeyindedir. Kelam konusu pahalar, Kurumun bugüne kadar yaptığı tesir tahlili çalışmalarındaki en yüksek fiyatlar olarak öne çıkmaktadır:

Kurumun 2021-2022 devrindeki faaliyetleri için fayda-maliyet kıyaslaması yapıldığında ise, muhafazakâr senaryoya nazaran hesaplanan yıllık ortalama kestirimi yarar tıpkı periyottaki yıllık ortalama bütçe masrafının 82,06 katıdır. Misal olarak OECD metodolojisine nazaran hesaplanan iddiası yıllık ortalama tüketici yararının ise bütçe masraflarının yaklaşık 208,07 katına vardığı anlaşılmaktadır.

OECD teklifleri ve dünyada önde gelen çeşitli rekabet otoritelerinin emsal nitelikteki çalışmaları dikkate alınarak hazırlanan Tesir Tahlili raporları, Rekabet Heyeti kararlarının tesirlerinin mali olarak söz edilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde kurumsal performansın izlenmesini sağlamaktadır. 2021-2022 Tesir Tahlili Raporu’nda hesaplanan varsayımı ortalama yıllık yarar ülkemiz gayrisafi yurt içi hasılasının takriben binde 7,7’sine; devir için hesaplanan toplam yarar ise yaklaşık yüzde 1,5’ine denk gelmektedir. Bu bakımdan kelam konusu göstergelerin, Rekabet Kurumunun iktisattaki değerli fonksiyonunu ve faaliyetlerindeki aktifliği ortaya koyduğu kıymetlendirilmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir