Farklı yeteneklere ihtiyaç insurtech’lerin yatırımlarına da yansıyor

2021 senesinin sonuna gelirken öne çıkan kategori ve sektörler, girişimler ve yatırımlarla birlikte iş gücü, yetenek ve aranan pozisyonlar konusunda da genel bakışlar yayınlanmaya başladı. Özellikle yetenek arayışı ve yönetimi bu sene, geçen dönemlere göre daha çok üzerinde konuşulan bir konu gibi duruyor. Salgından sonra aranan yetenek çeşitliliğinin değişmesi, sektörlerde eksikliklerin fark edilmesi ya da yeni ihtiyaçlara cevap verecek eleman eksikliği gibi nedenler önümüzdeki sene yetenek üzerine daha çok konuşacağımızı da gösteriyor. 

Yetenek yönetimindeki eksikliklerin de yatırımlar ve fonlara yansıdığı belirtiliyor. Bazı sektörlerde sene içinde gördüğümüz büyüme ve yatırım artışı genele vurulduğunda yeterli eleman bulunmamasından kaynaklanan sorunlara da yol açmakta. Yapılan araştırmalar yatırımların geri çekilmesinde yönetimdeki problemler ve bu ekiplerdeki eksiklikler ile satış ve pazarlama ekiplerindeki kaynak azlığını işaret ediyor. 

Girişim ve küçük işletmelerin yönetimsel ve bilgi ile ilgili eksiklikler nedeniyle büyüyemediğini, bu nedenle de yeteneklerin yeniden tanımlanması ve daha farklı yetenekler ile genişletilmesi gerekliliğinin altı çizilmekte. Bu birçok ülke ve kategori için doğru bir tespit olmakla birlikte insurtech’ler açısından baktığımızda yatırımların son dönemde arttığını ve yetenek konusunda sorunlar olsa da bunların bir şekilde üstesinden gelindiğini göstermekte. 

Crunchbase verilerine göre bu sene başından itibaren global ölçekte 13 milyar $’ı bulan sigorta bazlı girişimler ve insurtech’ler, seneler arasında kıyasla da büyüme trendine devam etmekte. Burada salgın nedeniyle sigortaya ihtiyacın artması ya da değişen alışkanlıklar nedeniyle farklı sigorta ürünlerinin gerekliliğinin ortaya koyulması önde gelmekle birlikte sigorta ile gig ekonomisinde çalışanların kapsanması, lojistik işlerde çalışan dönemsel elemanların sigorta altına alınması ya da güvenlik konularında ürünler üretilmesi gibi ihtiyaçların da ortaya çıkması yatırımların artmasını sağladı. 

Yeni ürün ve hizmetlerin daha çok ortaya çıkması da bu konularda çalışmaya alışkın iş gücünün gelişmesine, farklı yeteneklere ihtiyacın artmasını da sağladı. Önümüzdeki dönemde de farklı ürün ve hizmetlere yönelik insurtech’lerin sayısının artmasını, hatta daha da özelleştirilmiş girişimlerin daha çok yatırım alarak sektörün büyümesini bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir