Düşük karbona geçişte bankalar anahtar rol üstlenecek


İSTANBUL (İGFA) – Bain & Company’nin gerçekleştirdiği tahlil, düşük karbonlu dönüşüme yönelik giderek artan yatırım ve finansman muhtaçlığının global bankalar ve finans kuruluşları için 2030 yılına kadar yıllık 44 milyar dolarlık bir gelir fırsatı yaratacağını ortaya koyuyor.

Bain’in çalışması, global bankalar ve öteki finansal kurumların geçiş sürecindeki finansman ve yatırım boşluğunu doldurmaları için 600 milyar dolarlık “erişilebilir bir fırsatın” varlığına dikkat çekiyor. Bankaların finansal rolü, 2030 yılına kadar toplam 1,4 trilyon dolarlık finansman muhtaçlığını karşılamak için sanayiden beklenen 430 milyar dolarlık katkıyı ve hükümetlerden beklenen 350 milyar dolarlık katkıyı gölgede bırakıyor.

Bain’in tahliline nazaran, 2030 yılına kadar finans kuruluşları için en değerli fırsat Amerika kıtasında olacak. Kuzey Amerika bankalarının bu müddet zarfında geçişin finansmanından yıllık 19,3 milyar dolar, Güney Amerika bankalarının ise 3,7 milyar dolar ek gelir elde edebileceği varsayım ediliyor. Bain, Asya-Pasifik bölgesindeki banka ve finans kümelerinin 8,4 milyar dolar, Avrupa bankalarının yıllık 7 milyar dolar, Orta Doğu ve Afrika’dakilerin ise 5,5 milyar dolar ek gelir elde edeceğini öngörüyor.

Analiz, Bain & Company’nin yakın vakit evvel duyurduğu ve bankaların stratejik kararları için girdi sağlayan Geçiş Finansmanı modeli ile gerçekleştirildi. Kelam konusu araç, üç geçiş senaryosunu oluşturan ülkeye mahsus ulusal katkıları (NDC’ler) ve 1,5 ve 2 derecelik azaltma süreçlerini dikkate alarak bölgesel, sektörel perspektifler ve eser perspektifleri için öngörülen ek gelir havuzları hakkında detaylı bilgiler sağlıyor.

Bain & Company’nin EMEA Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Bağlantılı Finansal Hizmetler Lideri Christian Graf, konu hakkında şunları lisana getiriyor: “Düşük karbona geçiş, bankalar açısından değerli bir yatırım fırsatı ve bu dönüşüm kaynaklı önümüzdeki on yılda kıymetli gelir havuzları açılacak. Mevcut yatırımları da göz önüne aldığımızda hala büyük bir finansman açığı bulunuyor. Üzerinde mutabık kalınan azaltım amaçlarına ulaşılabilmesi için global iktisadın bir bütün olarak pak güce ve düşük emisyonlu teknolojilere yatırımları artırması gerekecek. Tahlilimiz, bu açığı bir fırsat olarak gören bankaların kıymetli kazanımlar elde edeceğini gösteriyor.”

Bain & Company Türkiye Yönetici Ortağı Onur Candar bahis ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bankalar bu dönüşümü bir paha yaratım fırsatı olarak görmeli. Düşük karbon iktisadına geçiş sürecinde bankaların müşterilerine sunduğu takviye ve yönlendirme değerli. Bu dönüşüm, müşterilerin ihracat alanında rekabetçi kalması, büyümesi ve risklere karşı finansal sıhhatlerini müdafaaları için gerekli. Bankalar için bu alanda kalkınma finansmanı kurumlarından sağlanan krediler, sendikasyonlardaki kriterler dönüşümün finansmanına iştahı ve odağı artırmakta. Önümüzdeki devirde düşük karbon iktisadına geçiş planlarının bankaların iç sistemlerinde de giderek kıymetinin artmasını, kredi kararlarında, fiyatlama ve bütçeleme üzere süreçlerde de aktif rol almasını beklemekteyiz.”

2030’UN ÖTESİNE BAKIŞ

2031’den 2050’ye gelindiğinde, gereksinim duyulan ek yatırım ölçüsü yılda 2,3 trilyon dolara yükselecek. Düşük karbonlu yatırımlara öncülük eden bankalar, 2050 yılına kadar kârlarını %30’a kadar artırabilecek. Bain, bu devirde Asya-Pasifik bölgesindeki bankaların öncülük edeceğini varsayım ediyor.

BANKALARIN GÜÇ DÖNÜŞÜMÜNDEN FAYDALANMASI İÇİN TEMEL ADIMLAR

Araştırma, bankaların kelam konusu geçiş sürecinden faydalanabilmeleri için gerekli beş temel adımı şöyle sıralıyor:

Sektör, coğrafya, finansman aracı ve müşteriye nazaran talebin belirlenmesi.

Müşterilerin mevcut sermaye harcamaları temel alınarak en büyük fırsatlara öncelik verilmesi.

Her segment için mevcut tekliflerin gözden geçirilmesi ve buna nazaran gerekli düzenlemelerin belirlenmesi.

Ürün ve tavsiyelerin müşterilerin geçiş gayelerine nazaran uyarlanması.

Özgün teklifler sunulabilmesi için çalışan yetkinliklerinin artırılması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir